شما اینجا هستید
اخبار عمومی » امکان فنی برای برقی کردن خط آهن آذربایجان فراهم است

امکان فنی برای برقی کردن خط آهن آذربایجان فراهم است

شاپور ارصلانی، مدیرکل راه آهن آذربایجان گفت: امکانات زیربنایی و فنی برای برقی کردن خط آهن آذربایجان فراهم بوده و این مهم جزو اولویت های راه آهن جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: ۸۰ درصد مسیر فعلی خطوط راه آهن آذربایجان در این طرح برقی می شود و برای افزایش ظرفیت و سرعت قطار مسیرهای جدیدی از جمله مسیر میانه – بستان آباد اجرا می شود.
وی یادآوری کرد: در صورت برقی کردن خط آهن تهران – تبریز زمان سفر تا حدود یک سوم کاهش می یابد.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز