شما اینجا هستید
اخبار عمومی » انتشار نخستین نشریه الکترونیکی ریلی در حوزه امور بین الملل

نخستین شماره از ماهنامه دفتر امور بین الملل راه آهن با هدف بررسی مسائل مرتبط با حوزه امور بین المللی ریلی توسط این دفتر منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این ماهنامه نخستین نشریه تخصصی ریلی در حوزه امور بین المللی به حساب آمده و مسائل گوناگونی همچون آخرین دستاوردها و تجارب فنی سازمان های بین المللی ریلی از جمله اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC) سازمان همکاری راه آهن ها (OSJD) OTIFF و دیگر سازمان های مرتبط را به رشته تحریر درآورده است.

همچنین در این ماهنامه مصاحبه های تخصصی ریلی با مقام ها و شخصیت های داخلی و خارجی ریلی را شاهد هستیم.

در بخش دیگر از ماهنامه دفتر امور بین الملل راه آهن، گزارش های تحلیلی سیاسی – اقتصادی در حوزه اقتصاد حمل و نقل ریلی درج شده است.

به گفته عباس نظری مدیرکل دفتر امور بین الملل راه آهن، این دفتر سعی خواهد داشت تا در شماره های بعدی این ماهنامه، مطالبی به مراتب کامل تر و جذاب تر را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

لازم به ذکر است این نشریه الکترونیکی به صورت کاملا رایگان و در جهت افزایش دانش ریلی مخاطبان در حوزه امور بین الملل منتشر می شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز