شما اینجا هستید
اخبار عمومی » انجام خدمات ژئوتکنیک، مقاومت مصالح، کنترل عملیات خاکی، کنترل عملیات بتنی و … در پروژه اتصال سایت خاتون آباد به شبکه ریلی کشور

آگهی مناقصه شماره ۲۱۹۹۲۸۱۰

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه و انجام ارزیابی کیفی به شرکتهای مشاور واجد صلاحیت واگذار نماید.

الف – خلاصه شرح کار

–          استقرار آزمایشگاه محلی و انجام آزمایشات موردی به منظور کنترل کیفی پروژه اتصال کارخانه ذوب خاتون آباد به شبکه ریلی کشور

–          آزمایشهای مربوط به کنترل عملیات خاکی شامل تعیین درصد رطوبت، آزمایش کامل دانه بندی بروش مکانیکی، تعیین حدروانی و حد خمیری، تعیین دانسیته در محل (با سند باتل تا قطر ۱۵ سانتیمتر)، آزمایش تراکم و تعیین هم ارز ماسه ای (S.E) می­باشد.

–          آزمایشهای مربوط به کنترل عملیات بتنی شامل تعیین درصد رطوبت سنگدانه­ها، آزمایش کامل دانه بندی بروش مکانیکی، تعیین هم ارز ماسه­ای (S.E)، تعیین دما و روانی (اسلامپ) بتن، تعیین وزن مخصوص بتن تازه و سخت شده، نمونه برداری و قالب­گیری از بتن تازه بصورت استوانه­ای یا مکعبی (در هر نوبت حداکثر ۶ قالب)، نگهداری و تعیین مقاومت فشاری (نمونه های بتن) همراه با کلاهک‌گذاری آنها (کپینگ دو سر نمونه های استوانه ای) می­باشد.

–          حدود ظرفیت کارکرد عادی روزانه واحد آزمایشگاه مستقر در کارگاه برای کنترل ۲ نوع عملیات خاکی و بتنی به شرح ذیل می باشد:

       عملیات خاکی شامل ۸ مورد آزمایش دانسیته در محل، یک مورد آزمایش تراکم، همراه با تمامی آزمایشهای مربوط.

      عملیات بتنی شامل ۴ نوبت نمونه برداری و آزمایش دما و روانی بتن با تغیین مقاومت فشاری همراه با تمامی آزمایشهای مربوط.

ب-محل انجام کار: کرمان، محدوده کارخانه ذوب خاتون آباد

ج-شروع انجام کار:  بلافاصله بعد از تعیین برنده مناقصه.

د-مدت انجام کار:  ۶ ماه شمسی

و-مبلغ پیش پرداخت: ۱۰ (ده) درصد مبلغ قرارداد

هـ- شرایط متقاضی :

۱-داشتن شخصیت حقوقی

۲-مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه.

۳-داشتن سوابق و تجربیات حداقل سه تجربه موفق در زمینه  موضوع مناقصه و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان مربوطه (نام و شماره تلفن کارفرما الزامی است) .

۴- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی.

۵-دارا بودن امکانات فنی (وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی) و مدیریتی و توانایی مالی متناسب با اجرای موضوع مناقصه.

۶-دارا بودن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه معادل ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ( سیصد و پنجاه میلیون ریال)

۷- ارائه لیست بیمه تایید شده نیروی انسانی (یکسال اخیر)

      متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند “هـ” بوده و آمادگی اجرای کار را دارند, می توانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه سراسری، ضمن ارسال نامه اعلام آمادگی خود به شماره فاکس ۳۴۳۰۳۴۰۲-۰۳۴ در”سامانه قراردادها” شرکت ملی صنایع مس ایران (به آدرس dargah.nicico.com) ثبت نام نموده و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور  مدارک مورد نیاز را در سامانه بارگذاری نمایید.

 بارگذاری مدارک مورد نیاز به شرح ذیل :

    اساسنامه ، آگهی روزنامه و آخرین تغییرات شرکت

    مستندات  توان مالی( گردش مالی و صورت وضعیت های حسابرسی شده (

    مستندات مربوط به توان فنی و مهندسی ساختار سازمانی

      سابقه کار مشابه با موضوع مناقصه طی سه سال گذشته و ارائه تصویر قراردادهای مشابه

       مستندات مربوط به دارا بودن وسایل و تجهیزات  مورد نیاز و تناسب با موضوع مناقصه

     رضایت نامه از کارفرمایان قبلی

 توضیح: چنانچه مدارک توسط شرکتهای متقاضی  در سامانه آپلود نگردد ویا به طریقی دیگر ارسال گردد  به هیچ عنوان مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. همچنین ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد ومدارک مناقصه به تشخیص کارفرما بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می گردد.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر, متقاضیان می توانند با شماره تلفن ۳۴۳۰۳۴۰۶-۰۳۴ تماس حاصل فرمایند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز