شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اهمیت راه آهن در توسعه اقتصاد شهرستان جوین

اهمیت راه آهن در توسعه اقتصاد شهرستان جوین

راه آهن یکی از پراهمیت ترین مسیرهای حمل و نقل از لحاظ سهولت و هزینه برای شهرهای جهان میباشد.

مدیریت مثبت در شهرهای دارای راه آهن میتواند باعث رونق در حوزه های مختلف نظیر صنعت،فرهنگ،پزشکی و…. باشد.

شهرستان جوین با بهره مندی از پتانسیل راه آهن میتواند شرایط بسیار مساعدی در حوزه های مختلف نظیر:

۱.دانشگاه در رشته های کشاورزی (به عنوان قطب بزرگ تولید محصولات مختلف کشاورزی،باغی،دامی…)

۲.بیمارستان ، حضور پزشکان متخصص (به جهت ارتباطات مستقیم راه آهن با مراکز استانهای بزرگ همچون تهران ومشهد برای حضور پزشکان متخصص)

۳.صنعت در حمل کالا ( به جهت دارا بودن کارخانه های بزرگ صنعتی کشور نظیر جمکو، فولاد، کشت و صنعت)

ایجاد اشتغال مضاعف به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شهرستان یکی از مزایای مدیریت مثبت در حوزه راه آهن خواهد بود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز