شما اینجا هستید
اخبار نواحی » اهمیت راه آهن در حوزه پدافند غیر عامل

اهمیت راه آهن در حوزه پدافند غیر عامل

راه آهن شمالشرق۲ | مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گلستان با مدیرکل راه آهن شمالشرق۲ دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار احمد تجری مفرد مدیرکل پدافند غیرعامل با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل و الزامات دستگاهها گفت: آمادگی دستگاههای اجرایی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای خدمت رسان در شرایط بحرانی و تهدید از الزامات پدافند غیرعامل است.

وی ادامه داد: راه آهن با توجه به ارائه خدمات به مردم، در حوزه پدافند غیرعامل نیز دستگاه ارزشمندی در حوزه جابجایی مسافر و بار به شمار می رود. محمدرضا قربانی مدیرکل راه آهن شمالشرق۲ نیز در این دیدار گفت: پروژه های دو خطه کردن مسیر بندر گز تا سبز دشت، ایجاد پلهای با استقامت در مسیر های ریلی، پروژه های ساختمانی و خطی پیوست پدافندی دارند .

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز