شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اولین مشارکت بخش خصوصى در پروژه راه آهن

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد به نقل از ایسنا، مازیار یزدانی معاون فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن «کرمان – سیرجان» گفت: هم اکنون شاهد هستیم در کلیه مسیرهای راه آهنی کشور، کارگاه های راه آهنی تعبیه شده است و امیدواریم در سال های جاری تغییرات اساسی رد مسیرهای ریلی کشور شاهد باشیم.
وی با اشاره به پروژه راه آهنی «کرمان – سیرجان» اظهار کرد: این پروژه با مشارکت دولت و بخش خصوصی و با سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی صورت می گیرد که در حوزه راه آهن این نوع مشارکت برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده است.

معاون فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران طول این خط ریلی را ۲۵۶ کیلومتر عنوان و اظهار کرد: این خط ارتباط بین «بندعبارس – کرمان – زاهدان» را صورت خواهد داد که ۹۰۰ نفر اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت.

یزدانی با بیان اینکه ۳۰۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم در این پروژه را خواهیم داشت افزود: پیش بینی شده است ۲۰ میلیون تن بار از این مسیر ریلی صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: سعی می کنیم تمامی پروژه های راه آهنی که در این دولت را آغاز کردیم تا پایان این دولت مورد بهره برداری برسد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز