شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اولین قطار گردشگری در مسیر رویایی رشت

سوت اولین قطار گردشگری در گیلان به صدا در آمد

همزمان با روزهای پایانی اردیبهشت ماه سوت اولین قطار گردشگری در گیلان به صدا درآمد و این قطار با بالغ ۲۵۰ گردشگر عازم گیلان شد.
تنها با گذشت دو ماه از افتتاح کریدور سبز راه آهن قزوین رشت نخستین قطار گردشگری موفق شد تا با نگاه ویژه به گردشگران ریلی گامی نوین در پیشبرد اهداف فعال سازی کریدور شمال و جنوب بردارد.
یکی از مهمترین اهداف گردشگری ریلی توسعه حمل و نقل و پاک در کشور است و استقبال کم نظیر مسافران برای حضور در نخستین قطار گردشگری گیلان مؤید علاقه گردشگران به راه اندازی خطوط ریلی در مقاصد گردشگری است.

عکس ها : فرشاد فاضلی مقدم 

عکس های محور رشت : حسین یزدانی 

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز