شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اولین محموله کشاورزی با کانتینرهای یخچالی وارد کشور شد

مصطفی اقدم، رییس هیات مدیره شرکت رسان ریل در گفت و گو با روابط عمومی موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن بیان کرد: اولین سیر محموله کانتینر یخچالی از بندر مرسین ترکیه و از طریق گمرک رازی وارد کشور شد.
این کانتینر ها در بازگشت نیز محصولات کشاورزی ایران را به ترکیه خواهند برد.
او در ادامه با بیان اینکه در سال جهش تولید و براساس ظرفیت‌های داخل، ساخت این کانتینرهای یخچالی می توان در داخل کشور صورت گیرد، افزود: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته میان راه آهن ایران و ترکیه برای حمل این محموله‌ها و گسترش صنعت ریلی میان دو کشور، وظیفه حمل این محموله‌ها بر عهده شرکت رسان ریل از شرکت‌های تابعه موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن قرار گرفته است.
اقدم اضافه کرد: همچنین براساس برنامه ریزی های صورت گرفته این کانتینرها به زودی محصولات کشاورزی ایران را به جز ترکیه به دیگر مقاصد اروپایی نیز حمل خواهند کرد.
عضو هیات مدیره شرکت رسان ریل تاکید کرد: قابلیت حمل کانتینرهای یخچالی، پتانسل و ظرفیت صنعت ریلی کشور را می‌رساند و این موضوع نیز تاثیر مستقیم بر رشد اقتصاد و صادرات کشور خواهد داشت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز