شما اینجا هستید
» ایران پتانسیل بالایی برای توسعه صنعت ریلی دارد/ ایران از شرکای استراتژیک تجارت خارجی روسیه است

رئیس مرکز صادرات روسیه با اشاره به این نکته که ایران پتانسیل بالایی برای توسعه حمل و نقل و صنعت ریلی دارد گفت: همکاری های اولیه ما با ایران از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است که بخش عمده‌ای از آن تاکنون به بخش صنعت حمل و نقل ریلی اختصاص داشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز