شما اینجا هستید
پایش اخبار » ( ایسنا ) اختصاص ۱۸۵ میلیارد تومان اعتبار در بازسازی خطوط ریلی

مدیرکل راه آهن کرمان گفت: سازمان مدیریت این استان با همکاری و حمایت استاندار کرمان و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از محل ماده ۵۶ مجوز ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار را برای بازسازی شبکه ریلی اختصاص داد و ۳۵ میلیارد تومان دیگر نیز از محل اعتبارات راه آهن استفاده کردیم و در مجموع ۱۸۵ میلیارد تومان به این حوزه تخصیص یافت.

اختصاص ۱۸۵ میلیارد تومان اعتبار در بازسازی خطوط ریلی

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز