شما اینجا هستید
پایش اخبار » ( ایسنا ) این حریم را جدی بگیرید تا خونی ریخته نشود

سرپرست اداره کل راه آهن اراک گفت: مناطق مسکونی حاشیه خطوط راه آهن، کانون های بروز سوانح هستند و این امر در اراک خطرآفرین خواهد بود.

این حریم را جدی بگیرید تا خونی ریخته نشود

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز