شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اینچه برون در آینده نزدیک به منطقه آزاد تبدیل خواهد شد

به گزارش سایت اختصاصی ریل نیوز، اسلامی وزیر راه و شهرسازی با همراهی رسولی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و حق شناس استاندار گلستان از مرکز لجستیک مرزی اینچه برون گلستان بازدید کردند.

وزیر راه وشهرسازی گفت : اینچه برون با توجه به اینکه در آینده نزدیک به منطقه آزاد تبدیل خواهد شد فرصت بزرگ اقتصادی, ترانزیتی، تجاری و صادراتی برای کشور است. خوشبختانه با توجه به عضویت ایران در جمع کشور های cis و از طریق مسیر ریلی می تواند مبادلات سالانه را از ۲ میلیون تن به ۱۰ میلیون ارتقا داد.

اسلامی افزود : جمهوری ترکمنستان در حال اتصال خط عریض و تکمیل خط نرمال است و مشکلات پیشین به دلیل بدهی ها و معوقات تقریبا حل شده و به صفر رسیده و این موضوع در تاریخ روابط دو کشور بی سابقه است. باید طرح جامعی برای مرکز لجستیک مرزی اینچه برون با آینده نگری کامل تهیه شود و ظرفیت منطقه آزاد در آن مورد توجه قرار گیرد.

همچنین وی اضافه کرد : اختلافاتی در خصوص واگذاری زمین وجود داشته که با همکاری استانداری گلستان مرتفع گردیده و بر اساس نقشه تهیه شده فاز اول قابلیت اجرا دارد و با توجه به آمادگی سرمایه گذاران اقدامات اجرایی هرچه سریعتر آغاز شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز