شما اینجا هستید
اخبار عمومی » با حضور قائم مقام برگزار شد : بررسی مسائل اختصاصی مناطق راه‌آهن با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نشست بررسی مسائل اختصاصی مناطق راه‌آهن با حضور قائم مقام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، حسین عاشوری قائم مقام مدیر عامل راه آهن و عضو هیات مدیره در این جلسه با اشاره به برگزاری کارگروهی در رابطه با مسائل اختصاصی مناطق در ماه‌های گذشته، گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی از نزدیک مشکلات و مسائل راه‌آهن و شرکت‌های فعال در مناطق و ارائه راهکارهای مناسب در این رابطه است.

وی افزود: پیگیری روش‌های دستیابی به اهداف و برنامه‌های سال۹۷، موضوع اقتصاد مقاومتی و رویکردی که در این باره باید در ستاد و مناطق دنبال شود، از دیگر اهداف این جلسه است.

به دنبال اظهارات عاشوری، مدیران مناطق به صورت مستقیم مشکلات و مسائل منطقه خود را مطرح کردند.
همچنین بابک احمدی، مجتبی تفقدی، میرحسن موسوی، معاونین بهره برداری و سیر و حرکت ، ناوگان و مسافری در این سه حوزه مسائل و مشکلات مناطق را با مدیران بررسی کردند و انتظارات دو طرف عنوان شد.

مازیار یزدانی، معاون فنی و زیر بنائی نیز در این جلسه ضمن گفت‌وگو و تبادل نظر با مدیران به بررسی مشکلات پروژها و راهکارهای پیش رو در این باره پرداخت.

در ادامه این جلسه، سعید رسولی عضو هیات مدیره راه آهن و محمدرضا نصرت نظامی، معاون توسعه مدیریت و منابع مباحث پرسنلی را مورد بررسی قرار دادند.

در پایان مباحث مطرح در این جلسه با حضور عاشوری جمع بندی و تصمیم گرفته شد تا حسن طالبی از دفتر مرکزی و امور مجامع راه آهن پیگیر مباحث مطرح در این جلسه باشد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز