شما اینجا هستید
اخبار عمومی » بارگیری و حمل 77هزار تن گندم در راه آهن زاگرس

بارگیری و حمل 77هزار تن گندم در راه آهن زاگرس

انصاری مدیر کل راه آهن زاگرس از بارگیری و حمل 77هزار تن گندم در این اداره کل خبر داد .

به گزارش روابط عمومی راه آهن زاگرس ، مهرداد انصاری در این باره افزود : ۷۷ هزار تن گندم از طریق خطوط ریلی این اداره کل طی10 ماه گذشته توسط 1338 واگن بارگیری و حمل شده است .

وی بیان داشت: کاهش مصرف انرژی، بار ترافیک جاده ای و آلودگی محیط زیست، ایمنی فوق العاده بالا و همچنین ورود گندم باکیفیت و سالم از مهمترین مزایای حمل و نقل ریلی است.
وی اظهار داشت : در 10 ماه گذشته 22هزار 718 تن بالاست ، 9هزار 950 تن تراورس بتونی ،3هزارو636 تن گازفشرده و 9هزاو360 تن کوبلاژ در این اداره کل نیز بارگیری و حمل شد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز