شما اینجا هستید
اخبار نواحی » بازدید کمیته ایستگاهها از اداره کل راه آهن زاگرس

بازدید کمیته ایستگاهها از اداره کل راه آهن زاگرس

سه شنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه ۹۷ کمیته ایستگاههای راه آهن جمهوری اسلامی ایران در قالب یک تیم متشکل از نمایندگان بخشهای مختلف فنی و تخصصی راه آهن کشور از اداره کل راه آهن زاگرس بازدید نمودند.

این بازدید بمنظور بررسی طرحهای پیشنهادی اداره کل راه آهن زاگرس در خصوص احداث خطوط جدید و همچنین بررسی مواردی از قبیل درخواست اتصال ریلی شهرستان دزفول به خطوط راه آهن زاگرس از طریق احداث خط فرعی، از ایستگاه سبزآب راه آهن زاگرس به این شهرستان صورت پذیرفت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز