شما اینجا هستید
اداره كل راه آهن جنوبشرق » بازدید مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی از پروژه های راه آهن جنوب شرق

بازدید مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی از پروژه های راه آهن جنوب شرق

به گزارش روابط عمومی راه آهن جنوب شرق، مرتضی باقری مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی و نماینده وزیر در امور پروژه های استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه پس از جلسه با استاندار سیستان و بلوچستان به همراه مدیرکل راه آهن جنوب شرق، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان، معاون فنی و زیربنایی و معاون بهره برداری و سیر و حرکت اداره کل راه آهن جنوب شرق از پروژه های اجرا شده و در حال اجرا راه آهن جنوب شرق بازدید کرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز