شما اینجا هستید
اخبار عمومی » بازدید اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از ایستگاه راه آهن تهران 

امروز ۱۷ مرداد صورت گرفت؛

بازدید اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از ایستگاه راه آهن تهران 

امروز پنج شنبه ۱۷ مرداد، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و رسولی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن و هیات همراه از ایستگاه راه آهن تهران بازدید بعمل آوردند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز