شما اینجا هستید
اخبار عمومی » بازدید سرزده اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از اداره کل راه آهن آذربایجان

بازدید سرزده اسلامی وزیر راه و شهرسازی از اداره کل راه آهن آذربایجان

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از اداره کل راه آهن آذربایجان در روز جمعه بصورت سرزده بازدید کرد و موقعیت این اداره کل در حمل و نقل ریلی به عنوان اولین راه آهن رسمی کشور در سال ۱۲۹۴، دارنده اولین راه آهن برقی در کشور و وضعیت پروژه های در دست اقدام و توسعه ایستگاه تبریز از سوی ارصلانی مدیر کل راه آهن آذربایجان تشریح شد.

۹۸/۰۳/۲۴

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز