محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان میانه این خبر را در حاشیه حضورش در ایستگاه راه آهن میانه که به منظور بازدید از روند اجرای تصمیمات جلسه انجام داد، بیان کرده، افزود: با توجه به اینکه تعداد ترددها و مسافرین از مبدا میانه به تهران نیز بالاست، قطارها و ایستگاهها در میانه و تهران ضدعفونی شده و طرح غربالگری به وسیله تجهیزات لازم برای اندازه گیری دمای بدن اجرا می شود تا موارد مشکوک شناسایی شود.

photo 2020 02 29 11 34 00photo 2020 02 29 11 34 00photo 2020 02 29 11 34 00photo 2020 02 29 11 34 00photo 2020 02 29 11 34 00photo 2020 02 29 11 34 00photo 2020 02 29 11 34 00photo 2020 02 29 11 34 00photo 2020 02 29 11 34 00