شما اینجا هستید
اخبار نواحی » بازدید مدیر کل دفتر تجاری سازی و امورتشکل های صنفی وزارت راه وشهرسازی از پایانه راه آهن اینچه برون

یکم اسفند صورت گرفت؛

بازدید مدیر کل دفتر تجاری سازی و امورتشکل های صنفی وزارت راه وشهرسازی از پایانه راه آهن اینچه برون

مدیر کل دفتر تجاری سازی وامورتشکل های صنفی وزارت راه وشهرسازی با مدیر کل راه آهن شمالشرق ۲ دیدار وبا هیئت همراه ازایستگاه راه آهن گرگان و پایانه راه آهن و خط عریض اینچه برون بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن شمال شرق ۲ ، مهندس امین ترفع مدیر کل دفتر تجاری سازی وامورتشکل های صنفی وزارت راه وشهرسازی با مدیر کل راه آهن شمالشرق ۲ دیدار و ازایستگاه راه آهن گرگان و پایانه راه آهن و خط عریض اینچه برون بازدید نمودند.

در این دیدار مدیر کل راه آهن شمالشرق۲ گزارشی از مجموعه اقدامات اداره کل راه آهن ومرکز لجستیک راه آهن اینجه برون ارائه نمود و افزود: احداث بندر خشک یکی از مهم ترین حوزه های رشد اقتصادی و اجتماعی استان گلستان می باشدو پروژه های خط عریض اینچه برون ، دو خطه کردن مسیر بندر گز تا سبز دشت و سیلوی تخلیه و بارگیری غلات ایستگاه راه آهن گرگان از مهم ترین پروژه های این اداره کل می باشد که به حول و قوه الهی بزودی پایانه تخلیه و بارگیری غلات ایستگاه راه آهن گرگان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

مهندس امین ترفع در حاشیه این دیدار از زحمات و اقدامات مهندس قربانی اداره کل راه آهن شمالشرق ۲ تقدیر و تشکر و اقدامات انجام شده در حوزه ریلی را خوب ارزیابی نمود و اتصال خط عریض اینچه برون به کشورشمالی را امری مهم در راستای تجارت بین کشور ها دانست

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز