شما اینجا هستید
اخبار نواحی » بازدید معاونت بهره برداری و سیروحرکت از مجتمع معدنی گلگهر و خطوط بارگیری گندله، و …

بازدید معاونت محترم بهره برداری و سیروحرکت آقای مهندس داوودی به اتفاق مدیران کل سیروحرکت و هرمزگان آقایان جعفری و پورفخری از مجتمع معدنی گلگهر و خطوط بارگیری گندله و کنسانتره و سپس بازدید از سایت بزرگ و در حال احداث شانتینگ یارد ریلی که با تکمیل آن کلیه کارخانجات گندله سازی و جوارمعدنی منطقه شامل ۶ سایت مختلف از طریق ریلی بهم متصل و در مجاورت ایستگاه گلگهر به شبکه سراسری راه آهن متصل میشود بازدید شده و نهایتا با تشکیل جلسه در معدن گلگهر که با حضور مسئولین راه آهن و مسئولین گلگهر انجام شد جهت پیشرفت و اجرای زودتر پروژه توسعه مجتمع و سایر موارد لازم جهت ساماندهی بهتر و در حال حاضر برای بارگیری بیشتر تصمیماتی اتخاذ و صورتمجلس گردید

سپس با حضور معاونت محترم بهره برداری و سیر و حرکت و مدیران کل سیروحرکت و هرمزگان از ایستگاه سیرجان ضمن بازدید از محوطه و خطوط و تاسیسات ایستگاه با مسئولین و مامورین ایستگاه ملاقات و با رد وبدل شدن سایر اطلاعات و موارد مطروحه در رابطه با روانتر شدن سیر و حرکت و مبادله و اعزام مطلوب قطارها در منطقه تصمیم گیری و تاکید گردید

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز