شما اینجا هستید
اخبار عمومی » بازسازی اولین زبانه و ریل پهلویی با تایید اداره کل سازه های فنی راه آهن

به گزارش ریل نیوز به نقل از  روابط عمومی موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن،پیرو مذاکرات صورت گرفته در راستای نگاه مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی برای استفاده از ظرفیت‌هادرون کشور و تکیه بر توان داخلی، اولین زبانه و ریل پهلویی در مرکز تعمیرات سوزن شرکت صنایع ریلی ایران( ایرید) بازسازی و با تایید کارشناسان مهندسی جوش اداره کل سازه های فنی راه آهن به چرخه سیر بازگشت.

در راستای تصمیمات مدیریت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در جهت استفاده از ظرفیت‌هادرون کشور و تکیه بر توان داخلی، اولین زبانه و ریل پهلویی بازسازی شده در مرکز تعمیرات سوزن شرکت ایرید توسط کارشناسان مهندسی جوش اداره کل سازه های فنی راه آهن به تعداد ۶ جفت زبانه و ریل پهلویی و ۷ شاخه ریل پهلویی جمعا ۱۹ شاخه تست و برای استفاده در صنعت ریلی تحویل داده شد.

به گفته کاظم طاهرزاده ظرفیت سالانه تعمیرات سوزن در مرکز تعمیرات سوزن شرکت صنایع ریلی ایران(ایرید)، ۳۰۰ جفت در سال خواهد بود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز