شما اینجا هستید
اخبار عمومی » بازسازی و بهسازی ۹۹ واگن مسافری در ۱۰ ماهه ۹۷

از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شد:
بازسازی و بهسازی ۹۹ واگن مسافری در ۱۰ ماهه ۹۷
با هدف بهبود کیفیت قطارهای مسافری ۹۹ واگن مسافری در ده ماهه سال ۹۷ بازسازی و بهسازی شد.
به گزارش روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری، این اتفاق با تعامل و هماهنگی راه‌آهن و توسط شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری رخ داده است.
بر پایه این گزارش، بازسازی و بهسازی خدماتی و تجهیزاتی واگن‌های یاد شده، در راستای ارتقای کیفیت قطارهای مسافری و افزایش رضایتمندی مسافران، انجام و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

بر پایه این اطلاع، از ابتدای سال ۹۷ تا پایان دی ماه تعداد واگن هایی که مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفته ۹۹ دستگاه بوده است 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز