شما اینجا هستید
اخبار عمومی » بازسازی ۳ دستگاه لکوموتیو مانوری در اداره کل راه آهن کرمان

به گزارش ریل نیوز به نقل از  روابط عمومی اداره کل راه آهن کرمان مجید ارجونی گفت: پس از سفر مدیر عامل محترم راه آهن جناب آقای دکتر رسولی و هیئت همراه به استان کرمان و بازدید از اداره کل راه آهن کرمان با مذاکرات صورت گرفته مقرر شد تا لکوموتیوهای مانوری این اداره کل توسط کارخانه پلورسبز زرند بازسازی و رنگ آمیزی شده و در اختیار ناوگان منطقه قرار گیرند.

وی افزود: لکوموتیوهای مانوری این اداره کل به کارخانه پلور سبز زرند محول گردیده و تا کنون تعداد ۳ دستگاه لکوموتیو توسط این شرکت رنگ آمیزی و به ناوگان تحویل گردیده است.

ارجونی با بیان اینکه تمام لکوموتیوهای اداره کل راه آهن کرمان بازسازی می شوند خاطرنشان کرد: در این اداره کل ۴ دستگاه لکوموتیو برای بازسازی داشتیم که اکنون ۳ دستگاه بازسازی شده و یک دستگاه دیگر نیز هفته آینده جهت بازسازی تحویل شرکت داده می شود.

وی تاکید کرد: با برنامه ریزی های انجام شده بازسازی این لکوموتیوها به گونه ای صورت گرفت تا هیچگونه خللی در بحث تخلیه و بارگیری بار و مانور سالن های مسافری ایجاد نشود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز