شما اینجا هستید
اخبار نواحی » بازگشایی ۱۵ ایستگاه در منطقه یزد

بازگشایی ۱۵ ایستگاه در منطقه یزد
به منظور رفع گلوگاه های ظرفیتی، کاهش توقف قطارها و افزایش سرعت تردد، ۱۰ ایستگاه در منطقه یزد بازگشایی و ۵ ایستگاه دیگرنیز مراحل پایانی آماده سازی را طی می کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن یزد، رییس مرکزهماهنگی مناطق راه آهن گفت: طی ۵ سال گذشته عملیات زیرسازی و روسازی خطوط ، نصب علائم الکتریکی وساختمان ایستگاههای خوشومی، اضطراری ۲۶ ،دره انجیر، ریگ، چغاسرخ، در محور ارکان – چادر ملو و ایستگاه های توت، نوگنبد، ویادوک ،شهراب و مه باد در محور میبد – بادرود با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برای هر ایستگاه، به پایان رسیده و بازگشایی شد.
سید مصطفی داودی منطقه یزدرا دارای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ویژه صنعتی و اقتصادی دانست و با اشاره به اینکه اداره کل راه آهن یزد از موقعیت و جایگاه خاصی در بین مناطق راه آهن برخوردار است تصریح کرد: در راستای افزایش ظرفیت خطوط و رفع گلوگاه های ترافیکی و روان سازی ، افزایش سرعت تردد قطارهاو رفاه مسافران ، عملیات بازگشایی ایستگاه های سرو ، سرگز، سهیل ، رباط در محور میبد – بادرود نیز در حال گذراندن مراحل پایانی است ودر آینده ای نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
سرپرست اداره کل راه آهن یزد تاکید کرد: بازگشایی ایستگاه ها در خصوص حرکت قطارها نقش بسیار مهمی دارد زیرا درصد قابل ملاحظه ای از راه‌آهن یک خطه است و در این شرایط، هر چه فواصل ایستگاه‌ها کمتر شود، تردد سریعتر و سرویس‌دهی مطلوب‌تری انجام خواهد شد.
وی در تشریح بازگشایی ایستگاه ها عنوان کرد: یکی از راههای مؤثر برای افزایش ظرفیت مسیر تک خطه ریلی، کوتاه کردن فاصله بـین بـلاک هـا بـا بازگشایی ایستگاه های بسته وسط بلاک های طولانی و یا احداث ایستگاه
های جدید میباشد تاامکان افزایش ظرفیت مسیر تا نزدیک به ۲ برابر را فراهم نماید.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز