شما اینجا هستید
اخبار عمومی » برآورد هزینه – فایده جابجایی بار در اتصال راه آهن ایران به عراق وسوریه

برآورد هزینه – فایده جابجایی بار در اتصال راه آهن ایران به عراق وسوریه

توسعه زیر ساخت های حمل و نقل ریلی و اتصال شبکه ریلی ایران و به عراق و سوریه به طور بالقوه می تواند زمینه های جدیدی برای انتقال بار فراهم آورد و فواید مستقیم مالی و غیر مستقیم اقتصادی ایجاد نماید.

مقاله/ برآورد هزینه - فایده جابجایی بار در اتصال راه آهن ایران به عراق وسوریه
مقاله برآورد هزینه – فایده جابجایی بار در اتصال راه آهن ایران به عراق وسوریه نوشته رسام مشرفی و عبدالرضا رضایی ارجودی را از اینجا دانلود نمایید.

توسعه زیر ساخت های حمل و نقل ریلی و اتصال شبکه ریلی ایران و به عراق و سوریه به طور بلقوه میتواند زمینه های جدیدی برای انتقال بار فراهم آوردو فواید مستقیم مالی و غیر مستقیم اقتصادی ایجاد نماید.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز