شما اینجا هستید
» بررسی آیین‌نامه بهره‌برداری از مراکز لجستیک و مشکلات محموله‌های ترانزیتی هند به افغانستان

مشکلات پیش روی محمولات ترانزیتی گندم هند به افغانستان و گزارش و همکاریهای دستگاه‌های ذیربط و حمل‌ونقلی به منظور عبور سریع محمولات از کشور در یکصد و نود و هشتمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشور مطرح و تشریح شد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز