شما اینجا هستید
اخبار عمومی » بررسی زمینه های همکاری آموزشی راه آهن ج.ا.ا با دانشگاه بیرمنگام انگلیس 

در راستای ارتقای دانش کارکنان راه آهن صورت گرفت :

بررسی زمینه های همکاری آموزشی راه آهن ج.ا.ا با دانشگاه بیرمنگام انگلیس

در جلسه ای سه جانبه که با حضور مدیرکل مرکز توسعه آموزش و فناوری راه آهن و رییس دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت با رییس مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن دانشگاه بیرمنگام و هیات همراه برگزار شد ، علاوه بر طرح موضوع همکاری های آموزشی ، ارتقای دانش و مهارت فنی مورد تاکید قرار گرفت.

طرفین در این نشست راههای همکاری های مشترک در زمینه آموزش مدیران، کارشناسان و پرسنل عملیاتی راه آهن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین در این جلسه که صبح امروز درحاشیه همایش پیشرفت های اخیر راه آهن ICRARE 2019 برگزار شد ، کاربردی بودن دوره ها و استفاده بهینه از منابع و صرف جویی در زمان و هزینه موارد مورد تاکید در این نشست بود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز