شما اینجا هستید
اخبار عمومی » برگزاری جلسه مدیریت بحران در راه آهن شمالشرق (۱) مرکز شاهرود

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از خبرگزاری بسیج ، فرشاد زاد خور مدیر کل راه آهن شمالشرق (۱) گفت: طی نشستی با اعضای کمیته ارتقای ایمنی و فرماندهی پلیس این اداره کل، اهم فعالیت ها، اهداف و برنامه‌های افزایش ارتقای ایمنی مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

زاد خور ادامه داد: در این جلسه موضوعاتی همچون شناسایی مناطق مستعد حریق و پیشگیری‌های لازم، بررسی قوانین و رویه‌های داخلی و خارجی مربوط به حوادث برخورد با عابر و بررسی وضعیت فرسودگی خطوط فرعی منجر به حوادث ریلی مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

وی افزود: لازمه‌ی ارتقای ایمنی در حمل ونقل ریلی آن است که انطباق دقیق در باورها، رفتار‌ها وعادت‌ها براساس آنچه که در مسیر ایمنی ضروری است اجرایی شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز