شما اینجا هستید
اخبار نواحی » برگزاری مانور عملیاتی مقابله با آتش ، حوادث و سوانح ریلی

برگزاری مانور عملیاتی مقابله با آتش ، حوادث و سوانح ریلی

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن تهران عابدین هادی نژاد اعلام کرد : این مانور به منظور سنجش ، ارتقای توان مهارتی و عملیاتی آتش نشانان و ارزیابی وضعیت تجهیزات و خودروهای آتش نشانی در سایت راه آهن تهران برگزار شد.

وی افزود : جهت افزایش ایمنی و سلامت سیر در محیط ایستگاههای مسافری و محل های تخلیه و بارگیری که از نقاط بالقوه خطر به شمار می آید . آمادگی نیرهای عملیاتی و وجود تجهیزات مناسب برای افزایش ضریب ایمنی بسیار حائز اهمیت است که این مسئله برگزاری این گونه مانورها را اجتناب ناپذیر می سازد.

عابدین هادی نژاد مدیر کل راه آهن تهران در خصوص جزییات این مانور گفت : پس از اعلام وقوع حادثه به آتش نشانی راه آهن تهران نیروهای عملیاتی کمتر از ۳ دقیقه به محل حادثه اعزام و مستقر شدند و عملیات اطفاء حریق انجام شد.

وی ادامه داد : نیروهای آتش نشانی پس از کاور کردن محل حادثه و پیرامون آن با تجهیزات مربوطه در محل حادثه شروع به مهار آتش کردند .

وی ایمن سازی محل وقوع آتش با رعایت نکات ایمنی و پاکسازی محل آتش و رفع آلودگی محیط زیست را از دیگر مراحل این مانور عنوان کرد .

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز