شما اینجا هستید
بین المللی » برگزاری نخستین مجمع اقتصادی خزر

برگزاری نخستین مجمع اقتصادی خزر

ایرنا – عشق آباد- نخستین مجمع اقتصادی خزر روز دوشنبه (همزمان با روز جهانی دریای خزر) با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران، و با همراهی وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن و دیگر معاونین و نمایندگان دولت‌ها، بخش خصوصی، جوامع دانشگاهی و برخی سازمان‌های بین‌المللی در آوازه ترکمنستان برگزار شد.

عکاس/احمد معینی جم

نخستین مجمع اقتصادی خزر

نخستین مجمع اقتصادی خزر
نخستین مجمع اقتصادی خزر
نخستین مجمع اقتصادی خزر
نخستین مجمع اقتصادی خزر
نخستین مجمع اقتصادی خزر
نخستین مجمع اقتصادی خزر
نخستین مجمع اقتصادی خزر
ایرنا - عشق آباد- اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و «قربانقلی بِردی محمدوف» رییس جمهور ترکمنستان روز دوشنبه در نخستین مجمع اقتصادی خزر در آوازه ترکمنستان حضور دارند.عکاس/احمد معینی جم
ایرنا - عشق آباد- اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و «قربانقلی بِردی محمدوف» رییس جمهور ترکمنستان روز دوشنبه در نخستین مجمع اقتصادی خزر در آوازه ترکمنستان حضور دارند.عکاس/احمد معینی جم
ایرنا - عشق آباد- «قربانقلی بِردی محمدوف» رییس جمهور ترکمنستان روز دوشنبه در نخستین مجمع اقتصادی خزر در آوازه ترکمنستان حضور دارد.عکاس/احمد معینی جم
ایرنا - عشق آباد- اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و «قربانقلی بِردی محمدوف» رییس جمهور ترکمنستان روز دوشنبه در نخستین مجمع اقتصادی خزر در آوازه ترکمنستان حضور دارند.عکاس/احمد معینی جم
ایرنا - عشق آباد- اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و «قربانقلی بِردی محمدوف» رییس جمهور ترکمنستان روز دوشنبه در نخستین مجمع اقتصادی خزر در آوازه ترکمنستان حضور دارند.عکاس/احمد معینی جم
ایرنا - عشق آباد- « دیمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه و «قربانقلی بِردی محمدوف» رییس جمهور ترکمنستان روز دوشنبه در نخستین مجمع اقتصادی خزر در آوازه ترکمنستان حضور دارند.عکاس/احمد معینی جم
نخستین مجمع اقتصادی خزر
نخستین مجمع اقتصادی خزر
نخستین مجمع اقتصادی خزر
ایرنا - عشق آباد- اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در نخستین مجمع اقتصادی خزر در آوازه ترکمنستان سخنرانی کرد.عکاس/احمد معینی جم
ایرنا - عشق آباد- « دیمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه روز دوشنبه در نخستین مجمع اقتصادی خزر در آوازه ترکمنستان حضور دارد.عکاس/احمد معینی جم
ایرنا - عشق آباد- نخستین مجمع اقتصادی خزر روز دوشنبه (همزمان با روز جهانی دریای خزر) با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در آوازه ترکمنستان برگزار شد.عکاس/احمد معینی جم
ایرنا - عشق آباد- اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران و «قربانقلی بِردی محمدوف» رییس جمهور ترکمنستان روز دوشنبه در نخستین مجمع اقتصادی خزر در آوازه ترکمنستان حضور دارند.عکاس/احمد معینی جم
نخستین مجمع خزر
ایرنا - عشق آباد- اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در نخستین مجمع اقتصادی خزر در آوازه ترکمنستان سخنرانی کرد.عکاس/احمد معینی جم
ایرنا - عشق آباد- «قربانقلی بِردی محمدوف» رییس جمهور ترکمنستان روز دوشنبه در نخستین مجمع اقتصادی خزر در آوازه ترکمنستان سخنرانی کرد.عکاس/احمد معینی جم

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز