شما اینجا هستید
اخبار عمومی » برگزاری نخستین همایش سیستم مدیریت ایمنی در اصفهان

  نخستین همایش سیستم مدیریت ایمنی در اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن اصفهان ، در این همایش یک روزه که در ۱۶ بهمن ماه سال جاری به میزبانی اداره کل راه آهن اصفهان برگزارشد ، سید مجید افتخاری مدیر کل دفتر تنظیم گری ضوابط و مقررات راه آهن ج.ا.ا ، سید رضا سادات حسینی مدیر کل راه آهن اصفهان ، معاونین فنی در امور بهره برداری و ناوگان و روسای گروه ایمنی و نظارت بر شبکه ادارات کل مناطق حضور داشتند.


سید مجید افتخاری در شروع این همایش گفت: هدف اصلی از برگزاری این گونه همایشها این است که بتوانیم ریسکهای مربوط به ایمنی را مدیریت و با انجام برنامه ریزی سالیانه بهبود دهیم.
وی در ادامه گفت: تعریف اهداف، برنامه ریزی منسجم و ارزیابی نتایج در استقرار مدیریت مربوط به همه ادارات مناطق هست و از سطح مدیر کل تا رده های پایین باید به آن پایبند باشند و اگر این گونه جلسات و نشستها باعث جلوگیری از بروز حتی یک حادثه شود ، به رسالت خود عمل نموده ایم.
مدیر کل راه آهن اصفهان نیز ضمن خیر مقدم و معرفی راه آهن اصفهان افزود:  اول و آخر کارها ایمنی است و اگر ایمنی نباشد بهتر است حرکتی صورت نگیرد.
سادات حسینی گفت: ایمنی شاخص ترین رکن در راه آهن محسوب و همه برای ایمنی باید تلاش کنیم چرا که حفظ نام بزرگ راه آهن ج.ا.ا از وظایف همه ماست.
وی در پایان اضافه کرد: ایمنی را باید باور داشت و حتی از کوچکترین شبهه حوادث هم نباید به راحتی گذر کرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز