شما اینجا هستید
اخبار نواحی » برگزاری همایش مدیریت دانش در اداره کل راه آهن هرمزگان

برگزاری همایش مدیریت دانش در اداره کل راه آهن هرمزگان-این همایش با حضور معاونین ، روئسای ادارات ،گروه ها، واحدها ، و کارشناسان در تمامی سطوح مدیریتی ،عملیاتی و اداری با هدف آموزش و شناسایی دانش آشکار و ضمنی کارکنان درسالن اجتماعات برگزارگردید

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز