پانزدهمین شنبه انقلاب با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه زیر ساخت‌های عمرانی صبح امروز به همت جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی در شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه برگزار شد.

در این نشست مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران در سخنانی اظهار داشت: متروی کشور یکی از افتخاراتی است که باید به آن بالید.

وی افزود: قدرت مهندسی بومی در ساخت مترو کارهای فوق العاده‌ای انجام داده به نحوی که از سخترین پوسته ها و نرم ترینزمین ها عبور داده شده است.

رئیس سابق شورای شهر تهران ادامه داد: مترو در شرایط تحریم و با استفاده از مهندسی ایران ساخته شد به نحوی که امروز ۳ میلیون مسافر را جابجا می کند.

وی با بیان اینکه برای توسعه حمل و نقل به واگن های جدید نیاز است، تصریح کرد: اگر بتوان با فراهم کردن شرایطی واگن هایی که ۵۰ درصد آن در داخل کشور ساخته می‌شود را به خط ناوگان مترو اضافه کرد و تعداد واگن ها را به ۲ هزار واگن رساند آنگاه می توان  زمان توقف قطار در ایستگاه را به ۳ الی ۴ دقیقه کاهش داد.

چمران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انتقال جمعیت از روستا به شهرها کار صحیحی نیست گفت: با توجه به ضرورت، ۳۸ شهر جدید در کشور ایجاد شد که ۱۷ مورد آن جهت تامین مسکن کمدرآمد ها بوده است.

رئیس کمیته زیر ساخت های عمرانی جنبش مردمی پاسداشت انقلاب اسلامی با اشاره به رشد چشمگیر پارک‌های ساخته شده پس از انقلاب گفت: قبل از انقلاب در تهران کمتر از ۱۰۰ پارک وجود داشت اما اکنون تعداد پارک ها به ۲۱۳۵ پارک رسیده است و از ۲ متر مربعفضای سبز در سال ۵۷ به ۱۶.۲۴ متر مربع رسیده ایم.

وی تصریح کرد: قبل از انقلاب در سطح کشور پارک جنگلی وجود نداشت اما اکنون ۲۷۰ پارک جنگلی در سراسر کشور وجود دارد.

چمران با اشاره به گسترش طرح جامع شهری در همه استان ها گفت: طرح جامع شهری برای اولین بار در سال ۴۹ در تهران تهیه شد که نویسندگان و مشاوران آن از کشورهای خارجی بودند اما اکنون ۱۱۴۸ شهر ایران دارای نقشه جامع شهری است به نحوی که در سال ۸۲ برای اولین بار در تهران طرح جامع راهبردی نوشته شد و در حال گسترش به سایر کلانشهر ها است.

وی افزود: طرح هادی که برای توسعه روستاها نوشته شده در اغلب روستاها اجرا شده است.

رییس سابق شورای شهر تهران با اشاره به نظارت جدی بر ساخت ساختمان ها پس از انقلاب گفت: طرح استاندارد سازی ساختمان که بسیار امری ضروری است توسط شرکت های مهندسی تخصصی انجام می شود.

چمران ادامه داد: در حوزه فنی و محاسبات ساختمان نه تنها کمبود نداریم بلکه علاوه بر حرکت خوب انقلاب امروز با همه کشورها در این حوزه رقابت می کنیم.

رئیس کمیته زیر ساخت های عمرانی جنبش مردمی پاسداشت انقلاب اسلامی با توجه به نیاز جامعه به مسکن گفت: در ارتباط بامسکن تحرک ویژه ای پس از انقلاب شکل گرفت که در بخش مسکن روستایی این پیشرفت چشمگیر بود.

چمران گفت: مسکن مهر توانست حرکت خوبی را برای مردم کم در آمد ایجاد کند و در اغلب شهرها و روستاها مشکل مسکن را حل کند.