شما اینجا هستید
اخبار عمومی » بزرگان حمل‌ و نقل ریلی و دریایی در مسیر افزایش سود

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از فصل اقتصاد ، وضعیت شرکت‌های حمل‌ونقلی در بازار سرمایه طی سال جاری فراز و نشیب بسیاری داشته است. برخی از شرکت‌ها روند مثبتی را طی کرده‌اند و برخی دیگر روند بینابینی داشته‌اند. ضمن‌اینکه شرکت‌های بزرگی همچون شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس و شرکت حمل‌ونقل پتروشیمی به‌بازدهی صفر و زیان رسیده‌اند. اما وضعیت شرکت‌های ریلی که طی سال‌ جاری به‌جابه‌جایی مسافر یا حمل بار برای شرکت‌های معدنی و فولادی پرداخته‌اند، مثبت بوده و این شرکت‌ها توانسته‌اند به‌سود نسبتا خوبی دست پیدا کنند. درادامه به‌بررسی سه‌شرکت حمل‌ونقلی که بهترین عملکرد را به‌لحاظ سودسازی طی سال جاری داشته‌اند، پرداخته‌ایم.

حتاید و حاشیه سود ۹۱ درصدی
شرکت تایدواتر به‌عنوان یکی از شرکت‌های قدیمی فعال درحوزه حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی است. درآمد عملیاتی این شرکت طی شش‌ماه نخست از سال جاری به‌بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان رسیده است. سود ناخالص شرکت نیز به بیش از ۱۰۱ میلیارد تومان دراین دوره رسیده است. تایدواتری‌ها همچنین درپایان شش‌ماه ابتدایی سال جاری به‌سود عملیاتی ۱۱۲ میلیارد تومانی دست پیدا کرده‌اند.
سود خالص شرکت نیز در پایان این دوره مالی به ۱۱۷ میلیارد تومان رسیده است. نکته بسیار جالب صورت‌های مالی این شرکت کاهش چشمگیر بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی این شرکت است که توانسته تا ۱۳ میلیارد تومان هزینه‌های مالی خود را کاهش دهد.

حخزر و حاشیه‌ سود ۳۵ درصدی
شرکت کشتیرانی دریای خزر نیز یکی از شرکت‌های فعال در صنعت حمل‌ونقل است. این شرکت با وجود تحریم‌ها، درآمد عملیاتی خود را از ۸۹ میلیارد تومان طی شش‌ماه از سال گذشته به ۱۴۸ میلیارد تومان طی شش‌ماه از سال جاری رسانده است. هرچند بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی این شرکت نیز رشد داشته است.
سود ناخالص شرکت نیز از ۱۹ میلیارد تومان سال گذشته به ۴۱ میلیارد تومان درسال جاری رسیده است. سود عملیاتی شرکت نیز از ۱۸ میلیارد تومان شش‌ماه نخست سال گذشته به‌بیش از ۵۲ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. درنهایت سود خالص شرکت با بیش از دو برابر افزایش نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته به ۵۱ میلیارد تومان تا پایان شهریور سال جاری رسیده است.

حسیر و حاشیه‌ سود ۴۳ درصدی
در بین شرکت‌های حمل‌ونقلی که عملکرد مناسبی داشته‌اند، یک شرکت ریلی نیز دیده‌ می‌شود. شرکت ریل سیر کوثر که در دو بخش حمل بار و جابه‌جایی مسافر فعالیت دارد توانسته طی شش‌ماه از سال جاری به‌درآمد عملیاتی ۳۳ میلیارد تومانی دست پیدا کند.
سود ناخالص شرکت نیز در روندی افزایشی از ابتدای سال به‌حدود ۱۰ میلیارد تومان رسیده است. ضمن‌اینکه سود عملیاتی شرکت رشد را نشان می‌دهد و طی شش‌ماه از سال جاری به‌بیش از ۸٫۵ میلیارد تومان رسیده است. درمجموع سود خالص شرکت با افزایش نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۱۴ میلیارد تومان رسیده است.
بازسازی واگن‌های قدیمی و افزایش واگن‌های جدید دلیل اصلی افزایش درآمد و سوددهی شرکت بوده است. درآمدهای عملیاتی شرکت درحوزه مسافری درمقایسه با دوره مشابه قبل مجموعا ۳۴ درصد افزایش داشته که عمدتا ناشی از افزایش قیمت بلیت و اقدامات بازاریابی، ایجاد ضریب اشتغال بالاتر و بهره‌برداری و درسیر قرار دادن بهینه واگن‌هاست.

بررسی نمادهای بورسی در صنعت حمل‌ و نقل
دربین نمادهای بورسی صنعت حمل‌ونقل، کم‌ترین نسبت هزینه مالی به‌درآمد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ درگروه حمل‌ونقل دریایی مربوط به حخزر با یک‌درصد و صفردرصد، در گروه حمل و نقل ریلی مربوط به حپارسا بدون هزینه مالی و حآسا با یک‌درصد و صفردرصد و در گروه حمل و نقل جاده‌ای هر دو نماد حتوکا و حفارس دودرصد و یک‌درصد هستند.
علاوه‌براین، بیشترین بازدهی سهام از ابتدای سال تاکنون مربوط به حپترو با ۵۶۸ درصد افزایش و کم‌ترین بازدهی مربوط به‌حفارس با ۱۷درصد افزایش است.
همچنین بیشترین افزایش حاشیه‌سود خالص مربوط به‌نمادهای حتاید و حسیر به‌مقدار ۴۷ درصد و ۳۱ درصد است. باتوجه به‌مجموع نسبت‌های مالی، شرکت‌های حخزر و حتاید درحمل‌ونقل دریایی، حسیر درحمل‌ونقل ریلی و حتوکا درحمل‌ونقل جاده‌ای قابلیت بررسی بیشتر دارند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز