شما اینجا هستید
بین المللی » بلیت رایگان برای مسافر‌های مترو

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از ایندیپندنت، دولت یاد‌شده به تمامی ساکنان این عضو اتحادیه اروپا، تعداد ۱۰بلیت قطار رایگان به نقاط مختلف کشور اعطا می‌کند. این طرح بخشی از اقدامات دولت ازجمله کمک‌هزینه‌های بیشتر و کاهش مالیات افزوده برای ترغیب فعالیت‌های اقتصادی پس از کروناست.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز