شما اینجا هستید
اخبار عمومی » تامین اعتبار ۱۳.۶ میلیارد یوآن چین برای طرح قطار سریع السیر اصفهان – تهران

استاندار اصفهان خبر داد: تامین اعتبار ۱۳.۶ میلیارد یوآن چین برای طرح قطار سریع السیر اصفهان – تهران

دکتر عباس رضایی با اشاره به پروژه قطار سریع السیر اصفهان – تهران تصریح کرد: این پروژه سال های زیادی است که معطل مانده است و با پیگیری های صورت گرفته برای نخستین بار ۱۳.۶ میلیارد یوآن چین برای طرح قطار سریع السیر اصفهان – تهران تامین اعتبار شد که طبق قول پیمانکار مربوطه، پایان سال ۹۹ این طرح اتمام و به بهره برداری می رسد.
وی خاطر نشان کرد: این پروژه خواسته ی بحق مردم بوده است و با بهره برداری از آن مردم استان در مدت زمان یک ساعت و ۵۰ دقیقه می توانند به پایتخت کشور سفر کنند
استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان با توجه به شاخص های عدالت کشوری در بسیاری از ابعاد از دیگر استان ها عقب است، افزود: اشتغال استان ۲.۴ درصد از اشتغال کشوری عقب است و در شاخص توسعه مسکن روستایی نیز از دیگر استان ها عقب تر هستیم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز