شما اینجا هستید
آموزشی » تاکید آقای محمدی، مشاور مدیر عامل راه آهن بر توسعه کمی و کیفی دوره های آموزشی برای کمیسیون های پیشگیری از سوانح

دکتر ابراهیم محمدی مشاور مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در جلسه آموزشی مدیریت بحران ( کارگاه آموزشی توانمند سازی و ارتقاء سطح عملکردی اعضای کمیسیون پیشگیری از سوانح ادارات کل مناطق تهران، آذربایجان و شمالغرب_زنجان ۲۲ و ۲۳ فروردین ) بر توسعه کمی و کیفی دوره های آموزشی برای کمیسیون های جلوگیری از سوانح تاکید کردند.

وی با عنوان اینکه راه آهن در سال گذشته علاوه بر پشت سر گذاشتن رکورد حمل، در ایمنی نیز امن ترین روش حمل و نقلی کشور بود بیان داشتند: آموزش مستمر اعضای کمیسیون های پیشگیری از سوانح مناطق و واحدهای متناظر در ستاد، در بخش های پیش بینی و پیشگیری، برنامه ریزی و کنترل و همچنین انجام مانورهای عملیاتی و دور میزی از الزامات و ضروریات آموزش در مناطق می باشد.

دکتر محمدی ضمن تقدیر و تشکر از تاکیدات مدیر عامل از انجام این مهم، از اقدامات مدیر کل و همکاران اداره کل ایمنی و نظارت بر شبکه در این راستا سپاسگذاری نمودند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز