شما اینجا هستید
اخبار عمومی » تاکید مدیرعامل راه‌آهن بر ارتقای سطح خدمات بیمه‌ای کارکنان

مدیر کل امور رفاهی و سلامت خبر داد:

تاکید مدیرعامل راه‌آهن بر ارتقای سطح خدمات بیمه‌ای کارکنان

شرکت راه آهن استاد حسین با اشاره به تاکیدات مدیرعامل راه‌آهن درباره ارتقای سطح خدمات بیمه ای کارکنان، گفت: اداره کل امور رفاهی و سلامت ، نسبت به افزایش سقف اعتبار این سرفصل ها با افزایش مبلغ ۱۰ هزار تومان حق بیمه نسبت به مبلغ تعیین شده در قرارداد مورد مناقصه و بدون هرگونه افزایش در حق بیمه کارکنان نسبت به سال گذشته اقدام کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، احمد استاد حسین با اشاره به تاکیدات مدیرعامل راه آهن درباره ارتقای سطح خدمات بیمه ای کارکنان، گفت: با توجه به محدودیتهای موجود و تغییر ماهیت قرارداد بیمه مکمل درمان از صندوق به سرانه از یک سو و از سوی دیگر برای افزایش رضایت کارکنان شرکت راه‌آهن، اداره کل امور رفاهی و سلامت اقدام به شناسایی سرفصل های پرمصرف این بیمه نامه در سال‌های گذشته کرد.

وی افزود: بر این اساس، اداره کل امور رفاهی و سلامت ، نسبت به افزایش سقف اعتبار این سرفصل ها با افزایش مبلغ ۱۰ هزار تومان حق بیمه نسبت به مبلغ تعیین شده در قرارداد مورد مناقصه و بدون هرگونه افزایش در حق بیمه کارکنان نسبت به سال گذشته اقدام کرد.

استاد حسین با تاکید بر اینکه در این تصمیم، صرفه جویی در حق بیمه های پرداختی، در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: به عنوان مثال سقف پرداخت در عنوان پرتکرار ویزیت و دارو از ۱۵۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان و عینک از ۱۰۰هزار تومان به ۱۵۰هزار تومان به صورت شناور افزایش یافت.

بنابراین گزارش کارکنان راه آهن می توانند جهت کسب آگاهی بیشتر از سایر موارد به پورتال سازمانی (اینترانت) بخش رفاه و سلامت قسمت امور بیمه و درمان مراجعه کنند.

یکسان سازی خدمات بیمه‌ای

از سوی دیگر مدیرکل امور رفاهی و سلامت اشاره به تاکیدات مدیر عامل راه آهن درباره یکسان سازی خدمات بیمه ای ارائه شده به کارکنان اظهار داشت: به همین منظور بیمه های مکمل درمان و عمر نیروهای تجمیعی پیمانکاری از طرف پیمانکاران ذیربط، مشابه همکاران راه آهنی در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.

وی افزود: همچنین پیگیری مطالبات مربوط به سال ۹۵-۹۴ بیمه ملت ، در حوزه بیمه درمان به طور کل تسویه شد و پرونده های مربوط به سالهای ۹۴-۹۱ این بیمه نامه در شرکت بیمه دانا در دستور رسیدگی قرار گرفت.

استاد حسین خاطر نشان کرد: بعلاوه معوقات سایر بیمه نامه‌ها، پرونده های مفتوحه مربوط به بیمه ایران در بیمه نامه مسئولیت در سالهای ۹۴-۹۱ رسیدگی و پس از اخذ امتیازات دیات مربوط به سانحه دیدگان اعم از فوتی و مصدوم شاکی، مختومه شد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز