شما اینجا هستید
اخبار نواحی » تبریز شاه راه ارتباطی ایران با غرب در حوزه حمل و نقل ریلی است

بیرانوند معاون برنامه ریزی و و اقتصاد حمل و نقل راه آهن در جلسه شورای اداری راه آهن آذربایجان از باز تعریف راه آهن و نقش آن در زندگی مردم خبر داد و افزود تبریز شاه راه ارتباطی ایران با غرب در حوزه حمل و نقل ریلی است و احداث خطوط ریلی نیمه پر سرعت و دوخطه نمودن و برقی سازی خطوط این مسیر در راستای توسعه منطقه و دسترسی به سهم ۲۰% مسافر و ۳۰درصدی بار برای راه آهن به تصویب رسیده است و ابراز امیدواری کرد با اجرای پروژه های مورد نظر فعالیت ترانزیت در منطقه دو برابر شود بیرانوند IT محور کردن راه آهن ، ایجاد کارگروه سرمایه گذاری در استان و استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ارس جلفا و شهر تبریز برای سرمایه گذاری را از اهم فعالیت های سال آتی عنوان کرد در اول این جلسه شاپور ارصلانی مدیر کل راه آهن آذربایجان به تشریح عملکرد و فعالیت های یک ساله این اداره کل پرداخت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز