شما اینجا هستید
اخبار عمومی » تجهیز ایستگاه های مامون و دربند به سیستم علائم الکتریکی

تجهیز ایستگاه های مامون و دربند به سیستم علائم الکتریکی
مدیر کل ارتباطات وعلائم الکتریکی از تجهیز ایستگاههای مامون و دربند در اداره کل راه آهن لرستان به سیستم علائم الکتریکی خبر داد.
مهدی آمره گفت: در ادامه اجرای پروژه علائم ۶۷ ایستگاه محور جنوب از تپه سفید به سمت بندر امام-خرمشهر که توسط اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی وبه منظور نوسازی علائم قدیم ایستگاههای این محور در حال انجام می باشد،عملیات نصب علائم الکتریکی ایستگاههای مامون و دربند در اداره کل راه آهن لرستان با هزینه ای معادل ۶۰۰۰۰۰ ۱ یورو،توسط متخصصان داخلی انجام وایستگاه ها در سرویس بهره برداری قرار گرفته اند.
آمره افزود : در این پروژه تا کنون ۲۶ ایستگاه در محور جنوب به سیستم علائم الکتریکی جدید تجهیزشده ودر حال بهره برداری می باشند وعملیات تجهیز ایستگاه های نانگرد، ملک آباد ورودک نیز در دست اقدام می باشد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز