شما اینجا هستید
اخبار نواحی » تجهیز ایستگاه زرند به سیستم علائم الکتریکی

‍ تجهیز ایستگاه زرند به سیستم علائم الکتریکی

عملیات تجهیز و نوسازی سیستم علائم الکتریکی ایستگاه زرند واقع در اداره کل راه آهن کرمان به اتمام رسید.
ایستگاه زرند، یکی از مهمترین ایستگاههای اداره کل راه آهن کرمان می باشد که تا چندی پیش تحت پوشش سیستم علائم الکتریکی رله ای نیپون سیگنال بود. با توجه به قدمت تجهیزات مذکور، طی این پروژه عملیات نوسازی تجهیزات علائم الکتریکی ایستگاه انجام پذیرفته و ایستگاه زرند به سیستم علائم الکتریکی اینترلاکینگ الکترونیکی مجهز گشته است.

با تجهیز ایستگاه مذکور به سیستم علائم الکتریکی، ضمن افزایش ظرفیت خط، تردد با ایمنی و سرعت بیشتری انجام می شود.

اجرای پروژه مذکور با هزینه ای معادل ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی، توسط متخصصان داخلی و همکاری اداره کل راه آهن کرمان به اتمام رسیده است.

لازم به ذکر است با حضور کمیسیون تحویل گیری ایستگاه ها و کمیسیون سوانح ناحیه کرمان در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۹ در محل ایستگاه، عملیات بهره برداری از سیستم اینترلاکینگ الکترونیکی ایستگاه آغاز گشت.

ایستگاه زرند دارای ۶ خط و ۲۰ سوزن علائمی می باشد.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز