شما اینجا هستید
اخبار عمومی » تحقق دو بند از اهم پروژه‌ها و برنامه‌های اداره کل راه آهن شمال شرق ۲ در هفته دولت 

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از روابط عمومی  راه‌آهن شمال شرق ۲، دوبند از اهم پروژه ها و برنامه های اداره کل راه آهن شمال شرق۲ از جمله خرید مستدحدثات شرکت بخش خصوصی در محوطه ی مرکز لجستیک اینچه برون و بهره برداری از سیستم نظارت تصویری در هفته دولت انجام پذیرفت.

دراین مراسم محسن اعتماد اظهارداشت : کارمندان ذخایره ارزشمند و سرمایه های بی بدیل سازمانها هستند که مابه وجود چنین سرمایه هایی ارزشمند ، متخصص و پرتلاش در اداره کل راه آهن شمال شرق۲ افتخار میکنیم ، همچنین در پایان از متولیان تحقق این پروژه ها تقدیر و تجلیل نمود .

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز