شما اینجا هستید
اخبار نواحی » تخلیه ۸ میلیون تن مواد معدنی در راه آهن هرمزگان

/ تخلیه ۸ میلیون تن مواد معدنی در راه آهن هرمزگان /
…، محمد پورفخری مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸ میلیون و ۷۷۰ هزار تن انواع مواد معدنی در راه آهن هرمزگان ت خلیه شده است. وی افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد افزایش یافته است .

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز