شما اینجا هستید
اخبار عمومی » تدوین ساز و کارهای لازم برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ریلی

معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن مطرح کرد :

تدوین ساز و کارهای لازم برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ریلی

شرکت راه آهن برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ریلی از فرصت ها و سازوکارهای بازار سرمایه بهره می برد .
به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نورا.. بیرانوند معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن، امروز در همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی گفت : تلاش داریم تا نقش راه آهن را به عنوان تسهیل کننده شرایط سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی فراهم کنیم.
وی با اشاره به تدوین برنامه های ویژه برای همکاری با بازار سرمایه به منظور تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در توسعه ریلی افزود: توسعه ریلی به عنوان یکی از زیر ساخت های ایجاد توسعه پایدار، مد نظر تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان مجلس و دولت است.
بیرانوند ادامه داد: با توجه به جایگاه منطقه ای ایران، توسعه در برنامه های ریلی با محوریت کریدورها توسعه ای و موضوع تامین مالی و سرمایه گذاری در راه آهن برای تحقق اهداف بالا دستی این بخش در نظر گرفته شده است.
معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن تاکید کرد: تامین مالی یکی از چالش های توسعه زیر ساخت های ریلی است و تلاش داریم در این زمینه از همه منابع استفاده شود .
وی با اشاره به اینکه در برنامه های توسعه ای دولت برای تامین زیر ساخت ها ریلی در کشور، استفاده از ابزارهای نوین در حوزه سرمایه و مشارکت در ساخت پیش بینی شده است ، گفت : بازار سرمایه استعداد بسیار خوبی برای مشارکت در این زمینه دارد . 
بیرانوند با بیان اینکه از سال گذشته با بازار سرمایه در مورد ایجاد سازوکارهای تامین سرمایه به توافق رسیده ایم ، افزود: در دو ماه گذشته توافق خوبی با سازمان برنامه و بودجه به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان داشته ایم .
وی با تشریح موارد بکارگرفته در این توافقات مبنی براستفاده ازتبصره ۱۹ برای تامین منابع مالی گفت : همچنین از این تصبره، برای تامین مالی پروژه های راه آهن استفاده شده است .

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز