شما اینجا هستید
اخبار نواحی » ترانزیت ریلی سرخس – رازی بیش از ۱۱میلیارد ریال درآمد داشت

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی راه آهن خراسان، محمد هادی ضیایی مهر افزود: با ترانزیت کالا در این مسیر ریلی یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت کمتر نسبت به حمل و نقل جاده ای مصرف شده و به تبع آن کاهش آلودگی های زیست محیطی را در پی داشته است.

وی اظهار کرد: در این مدت ۱۴ هزار تن کالا از پایانه ریلی سرخس در مرز ترکمنستان به پایانه ریلی رازی در مرز ترکیه حمل شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۹ درصد افزایش داشته است.
وی گفت: برای جابجایی این مقدار بار بطور متوسط ۷۰۰ کامیون مورد نیاز بود که با جابجایی ریلی آن حجم قابل توجهی از ترافیک، سوانح و تلفات جانی و مالی ناشی از تصادفات جاده ای در این مسیر کاهش یافت.
ضیایی مهر با اشاره به جایگاه مهم راه آهن در برنامه ششم توسعه کشور افزود: در شرایط اقتصادی کنونی توسعه ترانزیت ریلی به عنوان یک شاخص اساسی در اشتغال پایدار و رونق اقتصادی می تواند نقش بسزایی در اجرایی شدن بندهای ۲۴ و ۲۵ برنامه ششم توسعه مبنی بر جایگزینی حمل و نقل ریلی به جای حمل و نقل جاده ای ایفا کند.
وی با اشاره به درآمد چهار برابری ترانزیت ریلی نسبت به ترانزیت جاده ای اظهار کرد: سه عامل سرعت انتقال بار، تعرفه و امنیت مسیر موجب روی آوردن صاحبان کالا و تجار به حمل و نقل ریلی شده است.
از مجموع ۱۲هزار و ۵۰۰ کیلومتر خطوط شبکه ریلی کشور هزار و ۵۰۰ کیلومتر معادل ۱۲ درصد در خراسان رضوی قرار دارد.
براساس آمار حدود ۸۵ درصد ترانزیت ریلی کشور از ایستگاه بین المللی سرخس انجام می شود.
شهرستان سرخس در ۱۸۰ کیلومتری شمال شرقی مشهد در کنار مرز ایران و جمهوری ترکمنستان واقع است.
گمرک رازی نیز در شهرستان خوی و مرز ایران و ترکیه قرار دارد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز