شما اینجا هستید
فیلم های ریلی » ترمز سریع از نمای زیر قطار + ویدیو

وقتی قطار ترمز سریع میشه  چنین اتفاقی در زیر قطار اتفاق میوفته

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز