شما اینجا هستید
اخبار نواحی » ترمیم ۵۰۰ متر از خطوط ریلی راه آهن قم، با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال

محسن اعتماد، مدیرکل راه آهن قم گفت:
۵۰۰ متر از خطوط ریلی راه آهن قم، با هدف ارتقای سطح ایمنی در مناطق حادثه خیز، با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال تعویض و روسازی شد.

وی اضافه کرد: در این طرح از کوپلاژ با تراورس های بتنی مسلح و پیش تنیده استفاده شد تا در مواجهه با ماسه و رطوبت دچار فرسودگی نشود.

تراورس های بتنی، با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا در کشور تولید و در اکثر خطوط راه آهن کشور استفاده می شود. تروارس های مذکور از مقاومت بالایی در برابر رطوبت و شن های روان برخوردار بوده و طول عمری به مراتب بیشتر از تراورس های چوبی و فلزی دارند و در روانی سیر و حرکت قطارهای باری و مسافری نقش عمده ای ایفا می کند. در نقاطی که خطوط تعویض و یا به تروارس بتونی مجهز می شود، باعث افزایش سرعت، ارتقای ایمنی و کاهش ارتعاشات عرضی و طولی قطارها می گردد.

راه آهن قم در حال حاضر دارای ۴۰۰ کیلومتر خط اصلی، ۳۰ کیلومتر خط صنعتی و تجاری و ۵۰ کیلومتر خط فرعی و متشکل از ۱۳ ایستگاه است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز