شما اینجا هستید
اخبار عمومی » تزیین قطارهای متروی مسکو به مناسبت سال نو میلادی

تزیین قطارهای متروی مسکو به مناسبت سال نو میلادی
یکی از قدیمی ترین و باشکوه ترین شبکه‌های زیرزمینی در جهان است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز