شما اینجا هستید
اخبار عمومی » تشریح ظرفیت و وضعیت شبکه حمل و نقل ریلی ایران

 

تشریح ظرفیت و وضعیت شبکه حمل و نقل ریلی ایران

معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اولین پنل همایش OSJD به معرفی شبکه راه آهن ایران و همچنین ظرفیت حمل و نقل ریلی ایران پرداخت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز